Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 10 јули 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.07.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје - 1.320 обични акции
- Гранит АД Скопје - 280 обични акции
- Попова Кула АД Демир Капија - 896 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 207 обични акции
- Фершпед АД Скопје - 12 обични акции