НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 10 јули 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.07.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Топлификација АД Скопје –100 обични акции - Македонски Телеком АД Скопје –784 обични акции - Фабрика Карпош АД Скопје –495 обични акции - ТТК Банка АД Скопје –5 обични акции