Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 10 јуни 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.06.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална банка АД Скопје - 308 обични акции