Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 10 јуни 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.06.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Аутомакедонија АД Скопје – 500 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 3.374 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 668 обични акции
- Реплек АД Скопје – 30 обични акции.
- Стопанска Банка АД Скопје – 3.050 обични акции
- НЛБ Банка АД Скопје – 148 обични акции