Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 10 мај 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.05.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Адинг АД Скопје – 2.300 обични акции