НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 10 мај 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.05.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Бетон АД Скопје–38 обични акции; - НЛБ Банка АД Скопје–200 обични акции; - ВВ Тиквеш АД Скопје–160 обични акции; - Гранит АД Скопје–2 обични акции; - Македонијатурист АД Скопје–829 обични акции; - Топлификација АД Скопје–559 обични акции; - ОИЛКО КДА Скопје–5.950 обични акции; - Макпетрол АД Скопје–8 обични акции;