Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 10 март 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 09.03.2020 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: 
- 47 сопствени обични акции по цена од 70.002,00 денари за една акција, преку 12 трансакции;

На 09.03.2020 година Интерпромет АД Тетово изврши откуп на 116 сопствени обични акции по цена од 1.500,00 денари за една акција, преку една трансакција;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.03.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 23 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 420 обични акции
- Макстил АД Скопје – 509 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 9 обични акции
- Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје – 442 обични акции
- Алкалоид АД Скопје – 120 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје – 6 обични акции
- УГОТУР АД Скопје – 24 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје – 22 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 143 обични акции
- Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје – 737 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје – 187 обични акции