Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 10 февруари 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.02.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-    Неметали огражден АД Струмица – 35 обични акции
-    Алкалоид АД Скопје – 175 обични акции
-    ОКТА АД Скопје – 24 обични акции
-    Гранит АД Скопје – 587 обични акции
-    АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје – 163 обични акции
-    Либерти АД Скопје – 1000 обични акции
-    ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 40 обични акции
-    Макошпед АД Скопје – 500 обични акции
-    Макстил АД Скопје – 60 обични акции