НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 10 февруари 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.02.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Стопанска Банка АД Битола –118 обични акции; - Уготур АД Скопје –25 обични акции; - Гранит АД Скопје – 344 обични акции; - Македонски Телеком АД Скопје – 397 обични акции; - РЖ Интер- Трансшпед АД Скопје –23 обични акции; - РЖ Услуги АД Скопје –191 обични акции; - Реплек АД Скопје –24 обични акции; - РЖ Техничка контрола АД Скопје –9 обични акции;