Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 10 февруари 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.02.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
 
- Адинг АД Скопје  – 20 обични акции
- Макстил АД Скопје  –77 обични акции
- Фабрика Карпош АД Скопје  –495 обични акции
- Гранит АД Скопје  –194 обични акции
- Алкалоид АД Скопје  –107 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје  – 29 обични акции