Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 10 декември 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 09.12.2020 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: 
- 144 сопствени обични акции по цена од 13.960,00 денари за една акција, преку 1 системска блок трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.12.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Макотекс АД Скопје – 43 обични акции