Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 10 декември 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 06.12.2019 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на 460 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.12.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Гранит АД Скопје – 1.043 обични акции
- Алкалоид АД Скопје – 408 обични акции
- Тутунски Комбинат АД Прилеп – 104 обични акции