НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 10 декември 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.12.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Интерпромет АД Тетово –37 обични акции - ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово –99 обични акции - Тутунски Комбинат АД Прилеп –546 обични акции - Македонски Телеком АД Скопје –1.000 обични акции