Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 10 ноември 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.11.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Жито Полог АД Тетово –168 обични акции
-ОКТА АД Скопје –57 обични акции