НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 10 ноември 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.11.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - РЖ Техничка контрола АД Скопје –9 обични акции - РЖ Економика АД Скопје –22 обични акции - ОКТА АД Скопје –12 обични акции - РЖ КПОР АД Скопје –12 обични акции - РЖ Институт АД Скопје –6 обични акции - Уготур АД Скопје –25 обични акции - РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје –23 обични акции - Технометал Вардар АД Скопје –2 обични акции