Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 10 јануари 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.01.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје–100 обични акции
- Алкалоид АД Скопје–130 обични акции