НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 01 септември 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.08.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Фабрика Карпош АД Скопје –495 обични акции