НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 01 август 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.07.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Раде Кончер Апаратна Техника АД Скопје –60 обични акции - Комерцијална Банка АД Скопје–40 обични акции - ОКТА АД Скопје–15 обични акции