Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 01 јули 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 30.06.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котираноти друштва:

- Осигурување Македонија АД Скопје – 32 обични акции
- Макпетрол АД Скопје – 6 обични акции
- Фершпед АД Скопје – 1 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје – 45 обични акции