Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 01 јули 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 28.06.2019 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на 1.593 сопствени обични акции по цена од 3.500,00 денари за една акција, преку блок трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.06.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Аутомакедонија АД Скопје – 33 обични акции
- Уготур АД Скопје – 29 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје – 26 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 86 обични акции
- РЖ Интер-Траншпед АД Скопје – 27 обични акции