ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 01 јули 2016
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На30.06.2016 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: -5 сопствени обични акции по цена од 8.000,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 30.06.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Стопанска Банка АД Скопје –19 приоритетни акции - Алкалоид АД Скопје –10 обични акции - Комерцијална Банка АД Скопје –200 обични акции - Македонски Телеком АД Скопје –200 обични акции - Бетон АД Скопје –2 обични акции - Осигурување Македонија-ВИГ АД Скопје –80 обични акции - Макпетрол АД Скопје –1 обични акции - НЛБ Тутунска Банка АД Скопје –50 обични акции