Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 01 јуни 2021

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 31.05.2021 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на 90 сопствени обични акции по цена од 13.500,00 денари за една акција, преку три трансакции;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.05.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- ОКТА АД Скопје – 68 обични акции
- Макпетрол АД Скопје – 17 обични акции