НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 01 јуни 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.05.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Македонски Телеком АД Скопје –658 обични акции;