ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 01 јуни 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 31.05.2017 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: -15 сопствени обични акции по цена од 9.000,00 денари за една акција, преку две трансакции. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.05.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Стокопромет АД Скопје –153 обични акции - Жито Лукс АД Скопје –9.290 обични акции