Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 01 април 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.03.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Македонски Телеком АД Скопје – 1.120 обични акции
-Тетекс АД Тетово – 8 обични акции
-Тутунски Комбинат АД Прилеп – 117 обични акции
-НЛБ Банка АД Скопје – 20 обични акции
-Гранит АД Скопје – 130 обични акции
-УСЈЕ АД Скопје – 30 обични акции