Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 01 април 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.03.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 10 обични акции
- Макстил АД Скопје – 557 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје – 6 обични акции
- Уготур АД Скопје – 27 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје – 24 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 25 обични акции