НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 01 април 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.03.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Жито Лукс АД Скопје –79 обични акции - Стопанска Банка АД Скопје–4 приоритетни акции - Македонски Телеком АД Скопје–728 обични акции - Тајмиште АД Кичево –6 обични акции