Задолжителна котација на сите компании
понеделник, 01 април 2002
Со измените во Законот за хартии од вредност од Мај 2002 година е предвидена задолжителна котација за сите компании кои ги исполнуваат условите за котација на Берзата. Оваа обврска компаниите треба да ја извршат до крајот на Ноември 2002 година. Обврската за задолжителна котација истекува на 31 Декември 2003 година. Се очекува околу 200 компании да поднесат барање за котација на Официјалниот Пазар на Берзата.