Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 01 март 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.02.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Услуги АД Скопје – 10 обични акции
- Гранит АД Скопје – 50 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 20 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 50 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје – 70 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје – 5 обични акции
- Реплек АД Скопје – 47 обични акции
- Макстил АД Скопје – 75 обични акции.