ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 01 март 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 28.02.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: -17 сопствена обична акција по цена од 29.002,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.02.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Македонски Телеком АД Скопје –558 обична акција; - Тетекс АД Тетово –7 обични акции; - Адинг АД Скопје –100 обични акции;