Откуп на сопствени акции
среда, 01 март 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

                  

На 28.02.2017 година Адинг АД Скопје изврши откуп на:

 -30 сопствени обични акции по цена од 707,00 денари за една акција, преку една трансакција.