Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 01 февруари 2022

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:


На 31.01.2022 година Неметали Огражден АД Струмица изврши откуп на:
-116 сопствени обични акции по цена од 1.900,00 денари за една акција, преку една трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.01.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-РЖ Економика АД Скопје – 85 обични акции
-Реплек АД Скопје – 2 обични акции
-Макстил АД Скопје – 370 обични акции
-ТТК Банка АД Скопје – 10 обични акции
-ВВ Тиквеш АД Кавадарци – 25 обични акции