Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 01 ноември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.10.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска банка АД Скопје - 33 приоритетни акции
- Стопанска банка АД Скопје - 6 обични акции