Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 01 ноември 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 31.10.2019 година Интерпромет АД Тетово изврши откуп на 194 сопствени обични акции по цена од 1.500,00 денари за една акција, преку четири трансакција;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.10.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Макпетрол АД Скопје – 25 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 602 обични акции
- ОКТА АД Скопје – 65 обични акции