Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 01 ноември 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 31.10.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на:
-16 сопствени обични акции по цена од 48.000,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.10.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Алкалоид АД Скопје–680 обични акции