ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 01 ноември 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 31.10.2017 година Карпош АД Скопје изврши откуп на: -600 сопствени обични акции по цена од 485,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.10.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Комерцијална Банка АД Скопје –5 обични акции - Гранит АД Скопје –32 обични акции - Макпетрол АД Скопје –77 обични акции