Издавач
ЗК Пелагонија АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Новачки пат бр.11
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@zkpelagonija.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Петар Бакиевски
Телефон
+389 47 243 612
Факс
+389 47 223 297
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 1.398.576 1.537.209 1.677.008
Оперативна добивка 246.183 217.264 -16.405
Добивка по оданочување 66.999 80.502 1.227
Главнина 3.026.963 3.056.284 2.838.828
Вкупно обврски 2.608.377 2.788.818 3.362.366
Вкупно средства 5.638.340 5.845.102 6.201.194
Пазарна капитализација 730.205 608.722 298.250
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 17,60% 14,13% -0,98%
Нето добивка по акција (EPS) 330,22 396,77 6,05
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,19% 1,38% 0,02%
Поврат на капиталот (ROE) 2,21% 2,63% 0,04%
Коефициент цена/ добивка по акција 10,90 7,56 243,07
Книговодствена вредност по акција 14.919,16 15.063,67 13.991,89
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,24 0,20 0,11
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ЗК Пелагонија АД Битола е е водечка компанија во рамките на агробизнисот во Република Македонија. Основна наша дејност е примарно земјоделско производство од: ниски култури(пченица, јачмен, сончоглед, шеќерна репа, пченка зрно, пченка силажа и друго), одгледување на ситен и крупен добиток, сточарско производство, градинарство, рибарство и овоштарство. Во својата производна дејност вклучува производство и доработка на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни култури.

Одбор на директори
Цветан Панделески - Претседател на Одбор на директори
Весна Белешовска Бунтеска  - Извршен директор
Анета Ѓоргиев
Селаудин Арифи
Александар Георгиев

 1. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола
 2. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола
 3. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола
 10. Блок трансакции

  Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола и Жито Полог АД Тетово
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKZPKO101012
Вкупно издадени ХВ
202.891
Последно тргување: 23.11.2022
Максимална цена:
3.507,00
Минимална цена:
3.507,00
Просечна цена:
3.507,00
Количина:
10
Промет:
35.070
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.600,00
Минимална цена:
3.500,00
Количина:
381
Промет:
1.348.288
Број на трансакции:
21

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци