Издавач
Жито Лукс АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
бул. Македонско-косовска бригада бр. 44
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
zitoluks@zitoluks.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Оливера Ѓуровска
Телефон
+389 2 5270 110
Факс
+389 2 5270 001
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 1.228.109 1.020.947 1.089.912
Оперативна добивка 8.381 -5.328 25.902
Добивка по оданочување -7.675 -17.645 6.729
Главнина 451.949 458.309 477.772
Вкупно обврски 630.315 513.755 518.264
Вкупно средства 1.082.264 972.064 996.036
Пазарна капитализација 93.393 139.270 126.982
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 0,68% -0,52% 2,38%
Нето добивка по акција (EPS) -9,37 -21,54 8,21
Поврат на вкупните средства (ROA) -0,71% -1,82% 0,68%
Поврат на капиталот (ROE) -1,70% -3,85% 1,41%
Коефициент цена/ добивка по акција - - 18,87
Книговодствена вредност по акција 551,67 559,43 583,19
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,21 0,30 0,27
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Жито Лукс АД Скопје е основана во 1946 година во Скопје. Како компанија со 67 годишна традиција, реномирана во производство и продажба на леб, брашно и печива, Жито Лукс е една од водечките компании на пазарот во производство на храна како и во производство на леб и брашно. Од 2001 година, Жито Лукс е членка на меѓународната групација на компании Елбиско С. А., којашто е доминантен акционер.

Управен одбор:
Николаос Воудоурис - Претседател и Генерален директор
Димитриос Плакоутсис - Потпретседател и Заменик Генерален директор
Методи Пишев
Георгиос Тхрискос
Оливера Ѓуровска
Антоанела Петровиќ 
Надзорен одбор
Наташа Tрпеновска Тренчевска - Претседател
Irini Patera
Stavros Bozikas 
Роберта Теова - независен член
Фандрис Мицхаил - независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKZILU101012
Вкупно издадени ХВ
819.238
Последно тргување: 13.09.2023
Максимална цена:
114,00
Минимална цена:
114,00
Просечна цена:
114,00
Количина:
294
Промет:
33.516
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
117,00
Минимална цена:
114,00
Количина:
1.274
Промет:
146.736
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - приоритетни акции
ISIN:
MKZILU120012
Вкупно издадени ХВ
6.299
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци