Издавач
Жито Лукс АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
бул. Македонско-косовска бригада бр. 44
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
zitoluks@zitoluks.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Оливера Ѓуровска
Телефон
+389 2 5270 110
Факс
+389 2 5270 001
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 1.020.947 1.089.912 1.103.507
Оперативна добивка -5.328 25.902 10.679
Добивка по оданочување -17.645 6.729 -9.897
Главнина 458.309 477.772 473.145
Вкупно обврски 513.755 518.264 522.132
Вкупно средства 972.064 996.036 995.276
Пазарна капитализација 139.270 126.982 142.547
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -0,52% 2,38% 0,97%
Нето добивка по акција (EPS) -21,54 8,21 -12,08
Поврат на вкупните средства (ROA) -1,82% 0,68% -0,99%
Поврат на капиталот (ROE) -3,85% 1,41% -2,09%
Коефициент цена/ добивка по акција - 18,87 -
Книговодствена вредност по акција 559,43 583,19 577,54
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,30 0,27 0,30
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Жито Лукс АД Скопје е основана во 1946 година во Скопје. Како компанија со 67 годишна традиција, реномирана во производство и продажба на леб, брашно и печива, Жито Лукс е една од водечките компании на пазарот во производство на храна како и во производство на леб и брашно. Од 2001 година, Жито Лукс е членка на меѓународната групација на компании Елбиско С. А., којашто е доминантен акционер.

Управен одбор:
Николаос Воудоурис - Претседател и Генерален директор
Георгиос Вретос- Потпретседател и Заменик Генерален директор
Георгиос Тхрискос
Лидија Трајковска-Ристовска
Оливера Ѓуровска
Антоанела Петровиќ 
Надзорен одбор
Наташа Tрпеновска Тренчевска - Претседател
Irini Patera
Stavros Bozikas 
Роберта Теова - независен член
Фандрис Мицхаил - независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKZILU101012
Вкупно издадени ХВ
819.238
Последно тргување: 27.10.2022
Максимална цена:
114,00
Минимална цена:
114,00
Просечна цена:
114,00
Количина:
280
Промет:
31.920
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
130,00
Минимална цена:
114,00
Количина:
2.480
Промет:
302.220
Број на трансакции:
8

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - приоритетни акции
ISIN:
MKZILU120012
Вкупно издадени ХВ
6.299
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци