Издавач
Жито Лукс АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
бул. Македонско-косовска бригада бр. 44
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
zitoluks@zitoluks.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Оливера Ѓуровска
Телефон
+389 2 5270 110
Факс
+389 2 5270 001
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 1.208.462 1.231.375 1.020.947
Оперативна добивка 40.634 6.581 -5.328
Добивка по оданочување 24.829 -8.222 -17.645
Главнина 598.191 451.404 458.309
Вкупно обврски 550.392 620.345 513.755
Вкупно средства 1.148.583 1.071.749 972.064
Пазарна капитализација 65.539 93.393 139.270
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,36% 0,53% -0,52%
Нето добивка по акција (EPS) 30,31 -10,04 -21,54
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,16% -0,77% -1,82%
Поврат на капиталот (ROE) 4,15% -1,82% -3,85%
Коефициент цена/ добивка по акција 2,64 - -
Книговодствена вредност по акција 730,18 551,00 559,43
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,11 0,21 0,30
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Жито Лукс АД Скопје е основана во 1946 година во Скопје. Како компанија со 67 годишна традиција, реномирана во производство и продажба на леб, брашно и печива, Жито Лукс е една од водечките компании на пазарот во производство на храна како и во производство на леб и брашно. Од 2001 година, Жито Лукс е членка на меѓународната групација на компании Елбиско С. А., којашто е доминантен акционер.

Управен одбор:
Николаос Воудоурис - Претседател и Генерален директор
Димитриос Плакоутсис - Потпретседател и Заменик Генерален директор
Методи Пишев
Георгиос Тхрискос
Оливера Ѓуровска
Антоанела Петровиќ 
Надзорен одбор
Наташа Tрпеновска Тренчевска - Претседател
Irini Patera
Stavros Bozikas 
Роберта Теова - независен член
Фандрис Мицхаил - независен член

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKZILU101012
Вкупно издадени ХВ
819.238
Последно тргување: 13.03.2024
Максимална цена:
80,00
Минимална цена:
80,00
Просечна цена:
80,00
Количина:
102
Промет:
8.160
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
114,00
Минимална цена:
80,00
Количина:
2.462
Промет:
206.956
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - приоритетни акции
ISIN:
MKZILU120012
Вкупно издадени ХВ
6.299
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци