Издавач
Тетекс АД Тетово
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Браќа Миладинови бр. 1
Град
Тетово
Држава
Македонија
e-mail адреса
teteks@mt.net.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Бобан Гоговски
Телефон
+389 44 339006
Факс
+389 44 339101
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 48.811 76.910 168.488
Оперативна добивка 26.158 45.812 -6.278
Добивка по оданочување 80.359 78.197 37.713
Главнина 1.632.520 1.601.331 1.593.311
Вкупно обврски 14.582 51.789 86.588
Вкупно средства 1.647.102 1.653.120 1.679.899
Пазарна капитализација 973.302 807.633 952.593
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 53,59% 59,57% -3,73%
Нето добивка по акција (EPS) 194,02 188,80 91,06
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,88% 4,73% 2,24%
Поврат на капиталот (ROE) 4,92% 4,88% 2,37%
Коефициент цена/ добивка по акција 12,11 10,33 25,26
Книговодствена вредност по акција 3.941,66 3.866,35 3.846,99
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,60 0,50 0,60
Дивиденда по акција 220,00 110,00 152,23
Дивиденден принос 9,36% 5,64% 6,62%

Тетекс АД Тетово е компанија која се занимава со текстилна идустрија. Во оваа фабрика се произведуваат машки и женски конфекциски производи  од различни типови на ткаенини поризведени од Тетексовата фабрика за ткаенини или од други производители по желба на купувачите. Машка конфекција: одела, панталони, капути, јакни, смокинзи и др. Женска конфекција: костими, блејзери, панталони, сукњи, шорцеви, капути и др. Тетекс АД Тетово е извозно ориентирана компанија и главни извозни пазари се во Европа (Германија, Италија, Велика Британија, Франција, Данска, Грција, Австрија, Словенија, Хрватска, Бугарија) и Америка. Покрај основната дејност групацијата Тетекс АД Тетово има вложувања и во други дејности и тоа: банкарство (најголем поединеччен акционер на ТТК банка АД Скопје, електро-машински услуги и инженеринг, трговија со нафтени деривати итн.

Одбор на Директори
Борислав Трповски, претседател
Бобан Гоговски, извршен член .Генерален директор
Стеван Томовски, 
Драгица Јовановска
Звонимир Ристовски, неизвршен член 
Евгенија Трпкоска
Михаил Петковски, независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKTETE101016
Вкупно издадени ХВ
414.171
Последно тргување: 24.11.2022
Максимална цена:
2.425,00
Минимална цена:
2.425,00
Просечна цена:
2.425,00
Количина:
200
Промет:
485.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.575,00
Минимална цена:
2.130,00
Количина:
14.474
Промет:
33.802.500
Број на трансакции:
131

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци