Издавач
Тетекс АД Тетово
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Браќа Миладинови бр. 1
Град
Тетово
Држава
Македонија
e-mail адреса
teteks@mt.net.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Драгица Јовановскa
Телефон
+389 44 339006
Факс
+389 44 339101
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 183.279 235.804 199.266
Оперативна добивка 16.705 48.776 -122.782
Добивка по оданочување 58.721 85.630 -107.394
Главнина 1.679.757 1.732.698 1.690.135
Вкупно обврски 68.078 60.433 125.420
Вкупно средства 1.747.835 1.793.131 1.815.555
Пазарна капитализација 806.552 387.250 267.140
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 9,11% 20,68% -61,62%
Нето добивка по акција (EPS) 141,78 206,75 -259,30
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,36% 4,78% -5,92%
Поврат на капиталот (ROE) 3,50% 4,94% -6,35%
Коефициент цена/ добивка по акција 13,74 4,52 -
Книговодствена вредност по акција 4.055,71 4.183,53 4.080,77
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,48 0,22 0,16
Дивиденда по акција 211,00 255,00 100,00
Дивиденден принос 10,84% 27,27% 15,50%

Тетекс АД Тетово е компанија која се занимава со текстилна идустрија. Во оваа фабрика се произведуваат машки и женски конфекциски производи  од различни типови на ткаенини поризведени од Тетексовата фабрика за ткаенини или од други производители по желба на купувачите. Машка конфекција: одела, панталони, капути, јакни, смокинзи и др. Женска конфекција: костими, блејзери, панталони, сукњи, шорцеви, капути и др. Тетекс АД Тетово е извозно ориентирана компанија и главни извозни пазари се во Европа (Германија, Италија, Велика Британија, Франција, Данска, Грција, Австрија, Словенија, Хрватска, Бугарија) и Америка. Покрај основната дејност групацијата Тетекс АД Тетово има вложувања и во други дејности и тоа: банкарство (најголем поединеччен акционер на ТТК банка АД Скопје, електро-машински услуги и инженеринг, трговија со нафтени деривати итн.

Одбор на Директори
Борислав Трповски, претседател
М-р Глигорие Гоговски, извршен директор и Генерален Директор
Стеван Томовски, 
Проф д-р Тито Беличанец, неизвршен независен член
Звонимир Ристовски, неизвршен член 
Проф д-р Владо Камбовски, независен член
Евгенија Трпкоска

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKTETE101016
Вкупно издадени ХВ
414.171
Последно тргување: 15.02.2019
Максимална цена:
2.290,00
Минимална цена:
2.290,00
Просечна цена:
2.290,00
Количина:
23
Промет:
52.670
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.500,00
Минимална цена:
1.906,00
Количина:
15.870
Промет:
36.046.191
Број на трансакции:
214

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци