Издавач
Тетекс АД Тетово
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Браќа Миладинови бр. 1
Град
Тетово
Држава
Македонија
e-mail адреса
teteks@mt.net.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Павлинка Трповска
Телефон
+389 44 339006
Факс
+389 44 339101
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 102.485 51.064 48.811
Оперативна добивка 48.458 70.126 26.158
Добивка по оданочување 85.375 90.202 80.359
Главнина 1.654.356 1.634.970 1.632.520
Вкупно обврски 48.398 62.368 14.582
Вкупно средства 1.702.754 1.697.338 1.647.102
Пазарна капитализација 1.237.957 1.035.428 973.302
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 47,28% 137,33% 53,59%
Нето добивка по акција (EPS) 206,13 217,79 194,02
Поврат на вкупните средства (ROA) 5,01% 5,31% 4,88%
Поврат на капиталот (ROE) 5,16% 5,52% 4,92%
Коефициент цена/ добивка по акција 14,50 11,48 12,11
Книговодствена вредност по акција 3.994,38 3.947,57 3.941,66
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,75 0,63 0,60
Дивиденда по акција 110,00 110,00 220,00
Дивиденден принос 3,68% 4,40% 9,36%

Тетекс АД Тетово е компанија која се занимава со текстилна идустрија. Во оваа фабрика се произведуваат машки и женски конфекциски производи  од различни типови на ткаенини поризведени од Тетексовата фабрика за ткаенини или од други производители по желба на купувачите. Машка конфекција: одела, панталони, капути, јакни, смокинзи и др. Женска конфекција: костими, блејзери, панталони, сукњи, шорцеви, капути и др. Тетекс АД Тетово е извозно ориентирана компанија и главни извозни пазари се во Европа (Германија, Италија, Велика Британија, Франција, Данска, Грција, Австрија, Словенија, Хрватска, Бугарија) и Америка. Покрај основната дејност групацијата Тетекс АД Тетово има вложувања и во други дејности и тоа: банкарство (најголем поединеччен акционер на ТТК банка АД Скопје, електро-машински услуги и инженеринг, трговија со нафтени деривати итн.

Одбор на Директори
Борислав Трповски, претседател
Бобан Гоговски, извршен член .Генерален директор
Стеван Томовски, 
Звонимир Ристовски, неизвршен член и независен член
Евгенија Трпкоска
Михаил Петковски, независен член
Душко Мишески

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKTETE101016
Вкупно издадени ХВ
414.171
Последно тргување: 27.05.2024
Максимална цена:
2.800,00
Минимална цена:
2.800,00
Просечна цена:
2.800,00
Количина:
128
Промет:
358.400
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.150,00
Минимална цена:
2.701,00
Количина:
5.131
Промет:
15.393.810
Број на трансакции:
51

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци