Издавач
Реплек АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул.Козле 188
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@replek.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Сузана Милошевска
Телефон
+389 2 3081352,<br/>+389 2 3081348
Факс
+389 2 3081352,<br/>+389 2 3081348
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 974.868 955.336 829.489
Оперативна добивка 112.145 140.477 122.162
Добивка по оданочување 99.952 129.154 110.321
Главнина 1.460.149 1.478.628 1.438.005
Вкупно обврски 362.042 318.408 316.790
Вкупно средства 1.822.191 1.797.036 1.754.795
Пазарна капитализација 1.815.437 1.420.416 1.114.560
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 11,50% 14,70% 14,73%
Нето добивка по акција (EPS) 3.856,15 4.982,79 4.256,20
Поврат на вкупните средства (ROA) 5,49% 7,19% 6,29%
Поврат на капиталот (ROE) 6,85% 8,73% 7,67%
Коефициент цена/ добивка по акција 18,16 11,00 10,10
Книговодствена вредност по акција 56.332,92 57.045,82 55.478,58
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,24 0,96 0,78
Дивиденда по акција 4.704,00 4.444,00 3.074,00
Дивиденден принос 6,72% 8,11% 7,15%

Реплек АД Скопје –главна дејност на компанијата е трговија на фармацевстки производи и медицинска опрема. За таа цел компанијата има развиено мрежа од 23 аптеки. Дополнително компанијата во соработка со ланецот на маркети Хубо од Белгија поседува супермакет за широка потрошувачка каде на едно место може да се најдат најразновидни производство за домаќинство. Исто така Реплек АД Скопје се занимава со трговија на долна облека, со трговија на расветни тела и со угостителство.

Генерален директор
Иван Туџаров
Управен одбор
Душан Пецовски
Иван Туџаров
Даница Зимбакова
Лилјана Макрадули
Сузана Милошевска


Надзорен одбор
Марин Пецовски
Анастазија Јоксимовиќ
Бисерка Поповска
Адела николовска
Александар Томовски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKREPL101013
Вкупно издадени ХВ
25.920
Последно тргување: 10.01.2020
Максимална цена:
79.000,00
Минимална цена:
79.000,00
Просечна цена:
79.000,00
Количина:
2
Промет:
158.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
79.000,00
Минимална цена:
72.500,00
Количина:
210
Промет:
15.860.095
Број на трансакции:
66

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци