Издавач
Реплек АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул.Козле 188
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@replek.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Сузана Милошевска
Телефон
+389 2 3081352,<br/>+389 2 3081348
Факс
+389 2 3081352,<br/>+389 2 3081348
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 1.049.284 974.868 955.336
Оперативна добивка 152.880 112.145 140.477
Добивка по оданочување 133.930 99.952 129.154
Главнина 1.472.185 1.460.149 1.478.628
Вкупно обврски 442.997 362.042 318.408
Вкупно средства 1.915.182 1.822.191 1.797.036
Пазарна капитализација 1.988.771 1.815.437 1.420.416
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 14,57% 11,50% 14,70%
Нето добивка по акција (EPS) 5.167,06 3.856,15 4.982,79
Поврат на вкупните средства (ROA) 6,99% 5,49% 7,19%
Поврат на капиталот (ROE) 9,10% 6,85% 8,73%
Коефициент цена/ добивка по акција 14,85 18,16 11,00
Книговодствена вредност по акција 56.797,26 56.332,92 57.045,82
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,35 1,24 0,96
Дивиденда по акција 4.168,00 4.704,00 4.444,00
Дивиденден принос 5,43% 6,72% 8,11%

Реплек АД Скопје –главна дејност на компанијата е трговија на фармацевстки производи и медицинска опрема. За таа цел компанијата има развиено мрежа од 23 аптеки. Дополнително компанијата во соработка со ланецот на маркети Хубо од Белгија поседува супермакет за широка потрошувачка каде на едно место може да се најдат најразновидни производство за домаќинство. Исто така Реплек АД Скопје се занимава со трговија на долна облека, со трговија на расветни тела и со угостителство.

Генерален директор
Иван Туџаров
Управен одбор
Душан Пецовски
Иван Туџаров
Даница Зимбакова
Лилјана Макрадули
Сузана Милошевска
Надзорен одбор
Анастазија Јоксимовиќ
Адела Николовска
Александар Томовски
Томислав Димовски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKREPL101013
Вкупно издадени ХВ
25.920
Последно тргување: 28.05.2020
Максимална цена:
80.000,00
Минимална цена:
80.000,00
Просечна цена:
80.000,00
Количина:
10
Промет:
800.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
83.500,00
Минимална цена:
74.000,00
Количина:
574
Промет:
46.436.449
Број на трансакции:
138

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци