Издавач
Прилепска пиварница АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Цане Кузмановски бр. 1
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
pravnik@pripiv.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Сашко Самарџиоски
Телефон
+389 48 421 450
Факс
+389 48 426 551
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 1.604.289 1.879.601 1.842.505
Оперативна добивка 73.574 -138 94.490
Добивка по оданочување 82.324 20.022 107.850
Главнина 2.085.414 2.003.090 1.983.068
Вкупно обврски 184.515 214.865 193.625
Вкупно средства 2.269.929 2.217.955 2.176.693
Пазарна капитализација 1.317.294 1.636.638 1.837.026
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,59% -0,01% 5,13%
Нето добивка по акција (EPS) 2.062,33 501,58 2.701,79
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,63% 0,90% 4,95%
Поврат на капиталот (ROE) 3,95% 1,00% 5,44%
Коефициент цена/ добивка по акција 16,00 81,74 17,03
Книговодствена вредност по акција 52.242,45 50.180,12 49.678,54
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,63 0,82 0,93
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Прилепска Пиварница е друштво основано во 1924 година, чија основна дејност е производство и дистрибуција на пиво и безалкохолни пијалоци. Заштитен знак на Прилепска Пиварница е висококвалитетното пиво, почнувајќи од Златен Даб и Крали Марко, како едни од водечките домашни брендови на пиво, па сe до Tuborg и Carlsberg, кои се едни од најквалитетните светски пива, а чиј единствен овластен дистрибутер е Прилепска Пиварница. Прилепска Пиварница произведува и освежителни газирани безалкохолни пијалаци, како што се Газоза и Портокалада. Тука се и овошните нектар-пијалаци од линијата Bloom со 4 различни вкуса: јаболко, портокал, праска и шумско овошје. Како овластен полнител на безалкохолни пијалaци, Прилепска Пиварница ги полни пијалаците на Pepsi Cola International: Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Max, 7UP, Mirinda Lemon и Mirinda Orange. Прилепска пиварница А.Д. Прилеп е овластен дистрибутер за вината на Стоби ДООЕЛ Градско, како и за минералната вода Књаз Милош и Аква вива и енергетскиот пијалак Гуарана.

Управен одбор  
Сашко Самарџиоски – Претседател и Генерален директор 
Панде Самарџиоска – Заменик на Генерален Директор 
Јане Ангелески – член 
Сашко Блажевски – член 
Здравко Јорданоски – член
Димитар Тодороски
Коста Мијоски
Владимир Блажески

Надзорен одбор 
Александар Чатлески -  Претседател  
Методија Самарџиоски 
Александар Димитријески

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKPPIV101019
Вкупно издадени ХВ
39.918
Последно тргување: 14.09.2021
Максимална цена:
37.898,00
Минимална цена:
37.898,00
Просечна цена:
37.898,00
Количина:
4
Промет:
151.592
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
37.898,00
Минимална цена:
33.000,00
Количина:
490
Промет:
16.903.523
Број на трансакции:
22

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци