Издавач
Прилепска пиварница АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Цане Кузмановски бр. 1
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
pravnik@pripiv.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Сашко Самарџиоски
Телефон
+389 48 421 450
Факс
+389 48 426 551
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 1.773.107 1.633.620 1.591.011
Оперативна добивка 158.903 130.225 135.988
Добивка по оданочување 178.594 156.215 150.952
Главнина 1.998.233 1.836.736 1.697.523
Вкупно обврски 278.512 200.991 211.194
Вкупно средства 2.276.745 2.037.727 1.908.717
Пазарна капитализација 1.516.884 1.377.171 1.109.720
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 8,96% 7,97% 8,55%
Нето добивка по акција (EPS) 4.474,02 3.913,40 3.781,55
Поврат на вкупните средства (ROA) 7,84% 7,67% 7,91%
Поврат на капиталот (ROE) 8,94% 8,51% 8,89%
Коефициент цена/ добивка по акција 8,49 8,82 7,35
Книговодствена вредност по акција 50.058,44 46.012,73 42.525,25
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,76 0,75 0,65
Дивиденда по акција 3.083,00 428,50 428,50
Дивиденден принос 8,11% 1,24% 1,54%

Прилепска Пиварница е друштво основано во 1924 година, чија основна дејност е производство и дистрибуција на пиво и безалкохолни пијалоци. Заштитен знак на Прилепска Пиварница е висококвалитетното пиво, почнувајќи од Златен Даб и Крали Марко, како едни од водечките домашни брендови на пиво, па сe до Tuborg и Carlsberg, кои се едни од најквалитетните светски пива, а чиј единствен овластен дистрибутер е Прилепска Пиварница. Прилепска Пиварница произведува и освежителни газирани безалкохолни пијалаци, како што се Газоза и Портокалада. Тука се и овошните нектар-пијалаци од линијата Bloom со 4 различни вкуса: јаболко, портокал, праска и шумско овошје. Како овластен полнител на безалкохолни пијалaци, Прилепска Пиварница ги полни пијалаците на Pepsi Cola International: Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Max, 7UP, Mirinda Lemon и Mirinda Orange. Прилепска пиварница А.Д. Прилеп е овластен дистрибутер за вината на Стоби ДООЕЛ Градско, како и за минералната вода Књаз Милош и Аква вива и енергетскиот пијалак Гуарана.

Управен одбор 
Кирил Самарџиоски – Претседател на Управен одбор 
Сашко Самарџиоски – Генерален директор 
Панде Самарџиоска – Заменик на Генерален Директор 
Благоја Спиркоски – член 
Сашко Блажевски – член 
Здравко Јорданоски – член
Димитар Тодороски
 

Надзорен одбор 
Александар Чатлески -  Претседател  
Методија Самарџиоски 
Александар Димитријески

 1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKPPIV101019
Вкупно издадени ХВ
39.918
Последно тргување: 07.11.2018
Максимална цена:
48.100,00
Минимална цена:
46.127,00
Просечна цена:
47.442,33
Количина:
3
Промет:
142.327
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
48.350,00
Минимална цена:
37.000,00
Количина:
2.402
Промет:
102.569.881
Број на трансакции:
270

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци