Издавач
Макпетрол АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Св.Кирил и Методиј бр.4
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
normativa@makpetrol.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Мери Забазноска
Телефон
+389 2 3112 144
Факс
+389 2 3111 525
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 16.720.163 22.619.822 21.866.549
Оперативна добивка 341.620 912.361 836.928
Добивка по оданочување 348.709 875.778 773.191
Главнина 5.033.775 5.000.278 4.358.336
Вкупно обврски 3.173.984 3.489.802 3.772.321
Вкупно средства 8.207.759 8.490.080 8.130.657
Пазарна капитализација 8.274.273 8.748.960 5.337.617
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,04% 4,03% 3,83%
Нето добивка по акција (EPS) 3.102,89 7.792,87 6.880,03
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,25% 10,32% 9,51%
Поврат на капиталот (ROE) 6,93% 17,51% 17,74%
Коефициент цена/ добивка по акција 23,73 9,99 6,90
Книговодствена вредност по акција 44.791,65 44.493,58 38.781,44
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,64 1,75 1,22
Дивиденда по акција 2.000,00 2.000,00 1.300,00
Дивиденден принос 2,72% 2,57% 2,74%

Макпетрол АД Скопје е компанија која се занимава со снабдување на нафта и нафтени деривати во Република Македонија. Производниот асортиман на компанијата располага со квалитетни горива на пазарот, биогорива, природен гас, најразлични видови мазива со врвен квалитет за комерцијалните возила и индустријата. Во рамките на својата пазарна стратегија, компанијата ги покрива и следните сегменти: трговија со метали, производи за широка потрошувачка, производи на автоиндустријата, и аудиовизуелни уреди. Дел од активноститена Макпетрол АД Скопје претставуваат и комплексите на технолошки синџири и системи што се сложени и имаат потреба од логистичка поддршка на повисоко ниво.

Надзорен одбор
Александар Спасовски - Претседател
Филип Чадиковски
Трифунов Звонко
Дејан Левески


Управен одбор
Јосифовски Андреја - Претседател 
Лекиќ Саша 
Трповски Јован 
Jосифовска Марија
Бошковски Сашо 
Доневски Зоран

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMPTS101014
Вкупно издадени ХВ
112.382
Последно тргување: 30.11.2021
Максимална цена:
75.001,00
Минимална цена:
75.000,00
Просечна цена:
75.000,11
Количина:
45
Промет:
3.375.005
Број на трансакции:
15
Последните 52 недели
Максимална цена:
83.000,00
Минимална цена:
67.000,00
Количина:
6.741
Промет:
497.096.885
Број на трансакции:
1.618

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци