Издавач
Македонијатурист АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Филип Втори Македонски бр.5
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
maktur@makedonijaturist.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Мирјана Таневска
Телефон
+389 2 3292 731
Факс
+389 2 3292 768
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 307.793 308.394 367.650
Оперативна добивка 77.492 86.745 115.867
Добивка по оданочување 109.948 117.628 135.758
Главнина 2.416.098 2.394.893 2.359.512
Вкупно обврски 46.602 34.861 39.506
Вкупно средства 2.462.700 2.429.754 2.399.018
Пазарна капитализација 1.853.878 1.672.749 1.741.151
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 25,18% 28,13% 31,52%
Нето добивка по акција (EPS) 243,12 260,10 300,19
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,46% 4,84% 5,66%
Поврат на капиталот (ROE) 4,55% 4,91% 5,75%
Коефициент цена/ добивка по акција 16,86 14,22 12,83
Книговодствена вредност по акција 5.342,43 5.295,54 5.217,31
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,77 0,70 0,74
Дивиденда по акција 208,00 186,00 206,87
Дивиденден принос 5,07% 5,03% 5,37%

ХУАД Македонијатурист е друштво која работи во дејноста со хотели и ресторани како и во туристичката дејност. Компанијата работи со пет хотели: Холидеј Ин - 5* Супериор, Бест Вестерн Хотел Турист, Хотел Карпош, Хотел Белви и Хотел Водно.

Управен одбор
Доне Таневски- Претседател
Мирјана Таневска – Член
Соња Бибановска - Член


Надзорен одбор
Д-р Тито Беличанец
Д-р Ванчо Узунов
Глигор Копров
Васил Поповски
М-р Верица Хаџивасилева Марковска

Генерален Директор
Доне Таневски

 1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMTUR101018
Вкупно издадени ХВ
452.247
Последно тргување: 18.01.2019
Максимална цена:
5.050,00
Минимална цена:
5.050,00
Просечна цена:
5.050,00
Количина:
15
Промет:
75.750
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
5.299,00
Минимална цена:
4.100,00
Количина:
15.001
Промет:
70.455.899
Број на трансакции:
334

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци