Издавач
Комерцијална банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Орце Николов бр.3
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@kb.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Ирена Каневче
Телефон
+389 2 316 8324, 2 316 8325
Факс
+ 389 2 311 1037
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 4.275.038 4.724.893 4.769.582
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 1.806.225 845.308 791.469
Главнина 12.473.818 11.072.958 10.565.910
Вкупно обврски 101.919.915 93.796.573 90.164.789
Вкупно средства 114.393.733 104.869.531 100.730.699
Пазарна капитализација 11.510.200 6.286.009 6.505.528
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 792,53 370,90 347,28
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,58% 0,81% 0,79%
Поврат на капиталот (ROE) 14,48% 7,63% 7,49%
Коефициент цена/ добивка по акција 6,37 7,44 8,22
Книговодствена вредност по акција 5.473,21 4.858,55 4.636,07
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,92 0,57 0,62
Дивиденда по акција 420,00 180,00 150,00
Дивиденден принос 8,32% 6,53% 5,25%

Комерцијална Банка АД Скопје (Банката) е банка која нуди универзални банкарски услуги.

Банката има мрежа од седум филијали, 42 експозитури низ Републиката, најголема трговска и втора по големина мрежа на банкомати со цврста позиција во делот на работење со картички. Банката има добра позиција на пазарот со значајно учество на пазарот од 20-50%, зависно од територијата на делување. Таа обезбедува широка палета на услуги за физички и правни лица, во кои спаѓаат универзалните банкарски работи, како работење со хартии од вредност, осигурителни полиси, трансфер на пари преку Western Union, старателско работење и друго.

Банката е присутна и во електронското банкарство нудејќи електронски плаќања во домашниот платен промет и развивање на електронското банкарство во платниот промет со странство. Седиштето на Банката е во Скопје, Македонија.  

Управен одбор
Хари Костов – Претседател и Главен извршен директор
Илија Илоски – Главен оперативен директор
Маја Стевкова Штериева - Главен финансов директор
 

Надзорен одбор
Сава Димитрова 
Д-р Таки Фити
Сашо Наумоски
Горан Антевски, независен член
Александра Максимовска, независен член
Ванчо Чифлиганец
Фатмир Етеми

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Супер котација - обични акции
ISIN:
MKKMBS101019
Вкупно издадени ХВ
2.279.067
Последно тргување: 21.01.2020
Максимална цена:
7.399,00
Минимална цена:
7.253,00
Просечна цена:
7.309,27
Количина:
651
Промет:
4.758.335
Број на трансакции:
19
Последните 52 недели
Максимална цена:
7.702,00
Минимална цена:
5.151,00
Количина:
175.752
Промет:
1.009.929.907
Број на трансакции:
3.751

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци