Издавач
Комерцијална банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Васил Иљоски 3
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@kb.mk
Веб страница
Лице за контакт +
М-р Марина Момироска
Телефон
+ 389 2 316 8391
Факс
/
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 7.898.110 5.326.364 4.452.967
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 3.602.377 2.171.708 2.328.320
Главнина 18.102.359 15.672.561 14.943.735
Вкупно обврски 145.578.978 135.377.187 133.611.063
Вкупно средства 163.681.337 151.049.748 148.554.798
Пазарна капитализација 32.423.899 26.615.537 26.724.180
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 1.580,64 952,89 1.021,61
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,20% 1,44% 1,57%
Поврат на капиталот (ROE) 19,90% 13,86% 15,58%
Коефициент цена/ добивка по акција 9,00 12,26 11,48
Книговодствена вредност по акција 7.942,88 6.876,74 6.556,95
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,79 1,70 1,79
Дивиденда по акција 910,00 500,00 620,00
Дивиденден принос 6,40% 4,28% 5,29%

Комерцијална Банка АД Скопје (Банката) е банка која нуди универзални банкарски услуги.

Банката има мрежа од седум филијали, 42 експозитури низ Републиката, најголема трговска и втора по големина мрежа на банкомати со цврста позиција во делот на работење со картички. Банката има добра позиција на пазарот со значајно учество на пазарот од 20-50%, зависно од територијата на делување. Таа обезбедува широка палета на услуги за физички и правни лица, во кои спаѓаат универзалните банкарски работи, како работење со хартии од вредност, осигурителни полиси, трансфер на пари преку Western Union, старателско работење и друго.

Банката е присутна и во електронското банкарство нудејќи електронски плаќања во домашниот платен промет и развивање на електронското банкарство во платниот промет со странство. Седиштето на Банката е во Скопје, Македонија.  

Управен одбор
Хари Костов – Претседател и Главен извршен директор
Илија Илоски – Главен оперативен директор
Маја Стевкова Штериева - Главен финансов директор
Билјана Максимовска Поповиќ - Главен директор за корпоративно банкарство 
Никола Џамбазовски - Главен директор за продажба и развој


Надзорен одбор
Сашо Наумоски
Горан Антевски, независен член
Александра Максимовска Стојкова - претседател, независен член
Ванчо Чифлиганец - заменик претседател
Фатмир Етеми
Ивана Милковска Симева
Петар Теговски - независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.06.2024 година
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.06.2024
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Супер котација - обични акции
ISIN:
MKKMBS101019
Вкупно издадени ХВ
2.279.067
Последно тргување: 19.07.2024
Максимална цена:
24.150,00
Минимална цена:
23.949,00
Просечна цена:
23.998,96
Количина:
641
Промет:
15.383.334
Број на трансакции:
49
Последните 52 недели
Максимална цена:
24.150,00
Минимална цена:
12.000,00
Количина:
114.808
Промет:
1.823.212.169
Број на трансакции:
6.146

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци