Издавач
Гранит АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Димитрие Чуповски бр.8
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
granit@granit.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Виолета Петрушевска
Телефон
+389 2 3218 700
Факс
+389 2 3218 700
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 4.713.802 4.093.391 4.866.523
Оперативна добивка 68.607 -3.819 286.819
Добивка по оданочување 135.807 56.927 304.035
Главнина 6.096.740 5.546.389 5.527.140
Вкупно обврски 1.928.473 1.615.818 1.978.301
Вкупно средства 8.025.213 7.162.207 7.505.441
Пазарна капитализација 4.277.752 3.436.717 3.459.261
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,46% -0,09% 5,89%
Нето добивка по акција (EPS) 44,22 18,53 98,99
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,69% 0,79% 4,05%
Поврат на капиталот (ROE) 2,23% 1,03% 5,50%
Коефициент цена/ добивка по акција 31,50 60,37 11,38
Книговодствена вредност по акција 1.985,02 1.805,83 1.799,56
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,70 0,62 0,63
Дивиденда по акција 36,00 16,67 33,33
Дивиденден принос 2,58% 1,49% 2,96%

ГД Гранит АД Скопје е градежна компанија на која основна дејност и е проектирање, изградба и надзор во градежништвото- нискоградба, хидроградба, високо градба, изведба на електро инсталации,патишта, мостови, тунели, производство на градежни материјали и сл. Компанијата има свои претставништва во Германија, Русија, Албанија, Бугарија, Украина, Хрватска и Црна Гора.

Надзорен одбор
Ивана Милковска - Претседател на Надзорен одбор  
Виолета Божиновска   
Горан Марковски   

Управен одбор
Страшо Милковски - Претседател на Управен одбор
Зоран Милковски - Генерален директор
Андреа Серафимовски
Венко Зафиров

Катерина Ѓердовска

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Гранит АД Скопје
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Гранит АД Скопје
 8. Блок трансакции

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакции со акциите на Гранит АД Скопје
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Организирање јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции

  Во продолжение известување за организирање јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKGRNT101015
Вкупно издадени ХВ
3.071.377
Последно тргување: 01.12.2022
Максимална цена:
1.360,00
Минимална цена:
1.360,00
Просечна цена:
1.360,00
Количина:
26
Промет:
35.360
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.546,00
Минимална цена:
1.184,00
Количина:
169.567
Промет:
239.220.838
Број на трансакции:
879

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци