Шифра на ХВ - STEL - СТЕЛ-ЕР АД Штип
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKSTEL101018
Вкупно издадени ХВ
104.569
Последно тргување: 04.05.2022
Максимална цена:
310,00
Минимална цена:
310,00
Просечна цена:
310,00
Количина:
114
Промет:
35.340
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
310,00
Минимална цена:
310,00
Количина:
1.418
Промет:
439.580
Број на трансакции:
13

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци