Шифра на ХВ - INOS - Иново статус Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKINOS101017
Вкупно издадени ХВ
297.654
Последно тргување: 02.12.2022
Максимална цена:
3,00
Минимална цена:
3,00
Просечна цена:
3,00
Количина:
39.500
Промет:
118.500
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
3,00
Минимална цена:
3,00
Количина:
39.500
Промет:
118.500
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци