Шифра на ХВ - G141125 - Република Македонија
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GAK9
Вкупно издадени ХВ
108.548
Последно тргување: 24.06.2024
Максимална цена:
100,50
Минимална цена:
100,50
Просечна цена:
100,50
Количина:
200
Промет:
2.010.000
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,50
Минимална цена:
100,50
Количина:
200
Промет:
2.010.000
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци